Stabilný partner pre vaše projekty...
SKENG
Vznik spoločnosti

Vznik spoločnosti

Spoločnosť DSC BUILDING, a.s. vznikla 30.6.2005 ako spoločnosť s ručením obmedzeným. Odkúpením obchodného podielu sa v 7/2007 stala akciovou spoločnosťou.

Spoločnosť DSC BUILDING, a.s. je stavebná spoločnosť, ktorá svojim vznikom nadviazala na deficit stredných stavebných firiem, ktoré ponúkajú komplexný stavebný servis cez spracovanie projektovej dokumentácie, realizáciu až po kolaudáciu stavby.

Spoločnosť zakladá na bohatých skúsenostiach vedenia spoločnosti s výstavbou veľkých stavebných investícií na Slovensku, pričom venuje mimoriadnu pozornosť výberu zamestnancov všetkých profesií v nadväznosti na profesionálne skúsenosti jednotlivcov a ich úspechy v minulosti.

Práve táto skutočnosť umožňuje spoločnosti DSC BUILDING, a.s. ponúknuť klientom vysoko kvalitné služby, spojené so všetkými stupňami výstavby, pričom sa berie ohľad na hľadanie najefektívnejších riešení a alternatív, čo vedie vždy k cieľu znižovania investičných nákladov a následnej spokojnosti klienta pri zachovaní všetkých kvalitatívnych a funkčných požiadaviek na stavbu.

Spoločnosť zaviedla a aplikovala integrovaný manažérsky systém (IMS) v zmysle požiadaviek noriem STN EN ISO 9001:2001, STN EN ISO 14 001:2005 a OHSAS 18 001:1999, o čom je držiťeľom osvedčenia.