Stabilný partner pre vaše projekty...
SKENG
Kontaktné osoby

Kontaktné osoby

Ing. Pavol Frühwald, CSc.
Konateľ
PF Auto, s.r.o. Bratislava
Tel. +421 2 69 20 37 00

Ing. Alfréd Poznán
Oblastný riaditeľ
ZIPP BRATISLAVA, s.r.o., Bratislava
Tel. +421 2 492 41 111

Ing. Ladislav Ježo
Vedúci oddelenia CN
Hornex, a.s. Bratislava
Tel. +421 2 644 613 50

Ing. Zoltán Farkaš
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Bratislava
Tel. +421 2 692 034 10

Ing. Pavol Strapec
Konateľ
Rent Consult, s.r.o., Dunajská Lužná
Tel. +421 2 5292 6950

Dragan Ivanovic
Zipp Baufertigteil – Vertriebs Ges.m.b.H., Viedeň
Tel. +431 212 03 25

Eva Obradovic
DSC GmbH Augsburg
Tel. +49 821 3476 911