Stabilný partner pre vaše projekty...
SKENG
Ciele spoločnosti

Ciele spoločnosti

Hlavné ciele spoločnosti DSC BUILDING, a.s.

  • trvalá spokojnosť klienta je prvoradým cieľom spoločnosti
  • dlhodobý a neustále narastajúci hospodársky úspech spoločnosti
  • zvyšovanie úrovne osobného rozvoja zamestnancov

Hospodárske ciele spoločnosti DSC BUILDING, a.s.

Narastajúci rozvoj stavebnej výroby na Slovensku je základným kritériom budovania hospodárskych cieľov spoločnosti. Zakladaním na spokojnosti klientov v spojení so skúsenosťami a schopnosťami riadiaceho týmu sme pripravení na stúpajúcu tendenciu nárastu objemu stavebnej výroby, čím sme si predurčili nasledovné ciele pre najbližších 5 rokov rozvoja spoločnosti.

ROK DOSIAHNUTÝ OBJEM STAVEBNEJ VÝROBY
2006 10.000.000 €
2007 15.000.000 €
2008  16.000.000 €
2009  5.700.000 €
2010  2.900.000 €
2011 6.700.000 €
2012 10.200.000 €

Aj napriek odvážnosti našich cieľov a predsavzatí sme presvedčení, že naša snaha, optimizmus, pevná viera a odhodlanie spojené s pracovným nasadením v krátkom čase umožní spoločnosti DSC BUILDING, a.s. zaradiť sa medzi silné stavebné spoločnosti, ktorej stabilita bude dlhodobo upevnená rovnako spokojnosťou klientov, ako aj zamestnancov a všetkých spolupracujúcich firiem a spoločností.