Stabilný partner pre vaše projekty...
SKENG
Certifikáty

Certifikáty

Spoločnosť zaviedla a aplikovala integrovaný manažérsky systém (IMS) v zmysle požiadaviek noriem STN EN ISO 9001:2001, STN EN ISO 14 001:2005 a OHSAS 18 001:1999, o čom je držiťeľom osvedčenia.